Dijital Öğretmenler Projesi’nin tesir sonuçları belirtildi

ahmetbeyler

New member
Katılım
25 Eyl 2020
Mesajlar
12,848
Puanları
1
Dijital Öğretmenler Projesi’nin tesir sonuçları belirtildi
ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ile hayata geçirilen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık maharetleri kazandırılarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlanması amaçlanan Dijital Öğretmenler Projesi’nin Tesir Raporu belirtildi. Sonuçlara göre, proje sonunda öğretmenlerin yüzde 90’dan fazlası, dijital ders içerikleri ve gereçleri geliştirmek için gereken yetkinliği ve uygulama maharetlerini kazandı. Ayrıyeten, projeyle bir arada öğretmenlerin yüzde 95’i teknolojiyi kullanmaktan korkmadığını ve özgüvenlerinin arttığını belirtti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Etki sonuçları, projenin ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlama ve öğretmenlerin dijital çağın gerektirdiği bilgi ve marifetlerle donatılması konusunda sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteriyor” dedi. Projenin yeni eğitim periyodu için müracaatlar 20 Eylül’e kadar Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile hayata geçirilen Dijital Öğretmenler Projesi’nin projenin birinci eğitim devrini kapsayan tesir raporu belirtildi. Ödüllü proje ile öğretmenlerin dijital dünyaya ahenk sağlamaları, dijital teknolojileri eğitim öğretim süreçlerinde tesirli bir biçimde kullanmaları ve kendi dijital içeriklerini geliştirebilecek yetkinliğe sahip olmalarını desteklemeyi hedeflenirken, öğretmenlerin öğrendikleri bu teknolojileri öğrencilerine dersleri daha tesirli, verimli ve şad edici biçimde anlatabilmeleri için destekleyici olarak kullanmaları amaçlandı. Teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmayı temel alan proje kapsamında eğitimler ağır uygulamalı bir biçimde, “iş ortasında öğrenme” stratejisi ile kurgulanırken, bu sayede öğretmenler projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital malzemelerini geliştirebilir hale geldiler. Projenin yeni eğitim periyodu için müracaatlar 20 Eylül’e kadar gerçekleştirilebiliyor.

Öğretmenler teknoloji ile üretim yapabilir hale geldi

Proje sürecinde verilen uygulama projeleri yardımıyla öğretmenler, eğitimleri tamamladıkları andan itibaren, projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital gereçlerini geliştirebilir hale geldi. Proje başlamadan evvel uygulamalı dijital araçları (Canva, Kahoot, Powtoon, Google Slaytlar ve Formlar) bilen öğretmenlerin oranı yalnızca yüzde 21 olarak tespit edilirken, proje sonunda iştirakçilerin yüzde 90’dan fazlası, dijital ders içerikleri ve gereçleri geliştirmek için gereken kavramsal yetkinliği ve uygulama maharetlerini kazandıklarını söz etti. Eğitimlere katılan öğretmenlerin yüzde 80’den çoksı ise artık teknolojiyi kullanarak bir ders planı oluşturabiliyor. Öğretmenlerin teknoloji yeterliliği değerlendirildiğinde, iştirakçilerin yüzde 95’inin internet ve bilgisayar teknolojileri kullanabilme marifetlerinin arttığı, çevrim içi ortamlara mahsus irtibat biçimlerinin geliştiği, kendi çalışma hallerini ve kaynaklarını belirleyip kendini daha uygun değerlendirdiği ortaya çıktı.

Öğretmenler artık teknolojiden korkmuyor

Temel amacı bilişim teknolojileri konusunda sonlu ya da epeyce az bilgiye sahip öğretmenlerin dijital okuryazarlık maharetlerini artırmak olan projenin kıymetli çıktılarından birisi öğretmenlerin teknolojiyi kullanırken telaşlarının azalması, özgüvenlerinin artması, değişen teknolojinin sağladığı faydayı birinci elden deneyimlemesi ve teknolojiyi kullanmaya yönelik önyargılarını ortadan kaldırması oldu. Projenin başında bir fazlaca öğretmen teknoloji kullanma konusunda kendilerine güvenmediklerini ve korktuklarını belirttiler. Proje sonunda ise öğretmenlerin yüzde 95’i teknolojiyi kullanmaktan korkmadıklarını, özgüvenlerinin arttığını ve artık yeni teknolojileri de deneyimlemek için epey istekli olduklarını aktardı.

Projeye katılan 5 öğretmenden 3’ü dijital teknolojilerde gelişime muhtaçlık duyuyordu

Projeye seçilen öğretmenlerin müracaat etabında eğitim programında yer alan kavramsal bilgiler ve uygulamalar ile ilgili durumları da değerlendirildi. Elde edilen sonuçlara göre, projeye seçilen 5 öğretmenden 3’ü dijital teknolojiler konusunda genel olarak gelişime muhtaçlık duyduklarını söz etti. İştirakçilerin dijital vatandaşlık kavramı ile ilgili öndetayları genel olarak değerlendirildiğinde ise 3’te 2’sinin bilgi sahibi olmadığı ve bu kavramla ilgili sorulan teknik soruya ise yalnızca yüzde 6’sının yanlışsız yanıt verdiği gözlendi.

Öğretmenlerin yüzde 93’ü daha âlâ eğitim verebilmek için projeye katıldı

Tesir raporu neticelerindan, öğretmenlerin kendini geliştirmek için pek istekli olduğu ve bunun için uğraş harcadığı kararı çıkarken, öğretmenlerin yüzde 94’ünden çoksı internetin farklı kültürleri tanımak için kıymetli bir araç olduğunu, farklı alanlardan eğitim almak istediğini ve teknolojik gelişmelere yetişmek için daima öğrenme gereksinimi duyduğunu belirtti. Öğretmenlerin yüzde 95’inden çoksı ise mesleksel ilerlemeye ehemmiyet verdiğini ve yüzde 92’si bu durumun motivasyon olarak tesirli olduğunu belirtirken, yüzde 93’ü ise okuluna ve öğrencilerine daha uygun eğitim verebilmek için projeye katıldığını tabir etti. Yüksek iştirak oranıyla eğitimleri tamamlayan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 90’ı muvaffakiyet ya da iştirak evraklarını aldı. Projeye katılan öğretmenlerin yüzde 96’sı neredeyse tamamı eğitimlerden hayli mutlu olduklarını belirtirken, yüzde 95’i projenin öğretmenlere en güzel biçimde katkı sağladığını söz etti.

Alper Gökgöz: Öğretmenlerimizin ders malzemelerini teknoloji ile üretebilmesinden memnunuz.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan bir kurum olduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak en kıymetli alanlardan birinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşmenin giderek daha fazlaca ehemmiyet kazandığı bir dünyada, çocuklarımızın yeni kuşak yetkinlikler edinmesi ve üreten bireyler olarak çocuklarımızı yetiştirmek değerli. Bu kapsamda öğretmenlerimizin teknolojiyi eğitimde faal bir biçimde kullanımı ve ders malzemelerini teknoloji ile üreterek çocuklarımıza rol model olması kıymetli. Bu niçinle projemizin öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusunda özgüvenlerini artırmasına ve teknolojiyle üretim yapabilme maharetlerine katkı sağlamasından dolayı memnunuz. Tesir Raporu sonuçları, projemizin ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlama ve öğretmenlerin dijital çağın gerektirdiği bilgi ve hünerlerle donatılması konusunda sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteriyor” dedi.

Sezai Hazır: Öğretmenlerimizin dijital kasları güçlendi.

Çocukların çağımızın gerektirdiği dijital yetkinliklere sahip olmasının değerli olduğunu belirten HABİTAT Derneği İdare Heyeti Lideri Sezai Hazır, “Bahsedilen dijital yetkinlikleri çocuklarımıza birinci elden aktarabilme talihine sahip olan bireylerin başında epey değerli ve fedakâr öğretmenlerimiz geliyor. Dijital yetkinlikleri yüksek ve bu yetkinliklerini emekle öğrencilerine aktaracak olan öğretmenlerimiz ülkemizdeki dijital dönüşümün değerli bir modülü olacak. Dijital Öğretmenler Projesi’nin, öğretmenleri dijital dönüşümün bir elçisi olarak konumlandırması ve daha sonrasında ilkokul ve ortaokul çağındaki birfazlaca öğrencimizin dijital marifetlerinin gelişmesine katkı sağlamasından dolayı hayli memnunuz. Dijital çağın gerekliliği olan, donanım ve maharetlere sahip öğretmenlerimizin sayısının artarak bu donanımlarını öğrencilerine aktardığı, bu vesileyle dijital yetkinlik ve niteliklerini artıran ülkemiz çocuklarının toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir geleceğin olması en büyük temennimiz” biçiminde konuştu.

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay: Proje öğretmenlerin değişen dünyaya ahenk sağlamasına katkı sunuyor.

Dijital Öğretmenler Projesi’nin, klasik yaklaşımların dışına çıkan, eğitimin mekanik/teknolojik ögelere bağlı olmayan ve ortasında hayli ağır insani münasebetlerin de yer alması gereken süreçleri içerdiğinin şuuru ile şekillendirildiğini belirtenODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Lideri Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ise, “Bu süreçte efsanevi Türk eğitimcisi Hakkı Tonguç’un ortaya koyduğu “iş ortasında öğrenme” temel pedagojik yaklaşımını kendimize rehber edindik. İnternet teknolojileri baş döndürücü süratle değişmekle birlikte eğitim alanının değişmeyen ve yakın vadede de değişmesi mümkün olmayan bir temel taşının öğretmenlerimiz olduğundan hareketle onları merkeze alan eğitim programları tasarlanıp hayata geçirildi. Tesir raporunda bilimsel olarak tahlil edilen datalara bakılırsa, proje son derece başarılı sonuçlar üretiyor ve öğretmenlerimizin eğitimde değişen dünya şartlarına ahenk sağlamalarına katkı sunuyor” halinde konuştu.

Yeni eğitim periyodu müracaatları 20 Eylül’e kadar gerçekleştirebiliyor.

Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim devri müracaatları uzatıldı. Müracaatlar 20 Eylül’e kadar Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar 2000 öğretmene eğitim verilen proje kapsamında, yeni periyotta 15 vilayetten yeni 1.000 öğretmene daha ulaşılacak. Projenin birinci kademesinde öğretmenler çevrim içi canlı ve görüntü dersleri ile kapsamlı bir eğitim alırken, ikinci basamakta belirlenecek 100 öğretmene ileri düzey sanal gerçeklik eğitimi verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

ALINTIDIR
 
Üst